Ο ιστότοπος αυτός είναι αφιερωμένος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

   Δεν κομίζει γλαύκας ες Αθήνας, ελπίζει όμως πως κάτι έχει να προσφέρει στον δάσκαλο της τάξης, σε αυτόν που αποκαλούμε μάχιμο δάσκαλο. Στον δάσκαλο - παιδαγωγό, που στο φιλότιμο και στην ευαισθησία του στηρίχθηκε, δεκαετίες τώρα η "διαπαιδαγώγησις των Ελληνοπαίδων". Σε αυτόν που ακροβατεί , ισορροπεί και διαχειρίζεται αξιώσεις και νόρμες που διίστανται αφενός, συνυπάρχουν αφετέρου:
   Από τη μια, μεταβιβάζει στη νέα γενιά το κοινωνικό status της εποχής, (οφείλει να) αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία όπως αυτή κατευθύνεται από "πάνω προς τα κάτω",  αναμασά τα κατά συνθήκην ψεύδη, και από την άλλη, πλάθει και δημιουργεί αυριανούς πολίτες ικανούς να αλλάξουν αυτό το κοινωνικό status, με ανεπτυγμένη κριτική σκέψη, που αμφισβητούν, δρουν, ανατρέπουν. Ο θεσμικός του ρόλος είναι συντηρητικός και συνάμα προοδευτικός!
   Από τη μια οφείλει να ικανοποιεί προσδοκίες της πολιτείας ή άλλων "ομάδων αναφοράς" (γονέων, κοινωνικών φορέων, Εκκλησίας κλπ) και από την άλλη να στοχεύει στη δημιουργία χειραφετημένων πολιτών που θα συγκροτήσουν χαρακτήρα και συμπεριφορά, γνωρίζοντας πολλές "αλήθειες" και όχι μόνο τις κυρίαρχες.
   Από τη μια να είναι κυρίαρχος παράγοντας δημιουργίας ενός σχολείου μαθητοκεντρικού, ίσων ευκαιριών(!), το οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών, στο οποίο δεν απαιτούμε τα ίδια (άριστα) αποτελέσματα από όλους αλλά σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του καθενός αφενός, και αφεταίρου να είναι κριτής, αξιολογώντας τη σχολική επίδοση του μαθητή, διανέμοντας έτσι "κοινωνικά προνόμια".
   Να υπηρετεί ένα σχολείο που στόχος του είναι:
    - Η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών.
   
- Η Δημιουργία προσωπικοτήτων που να διακατέχονται από τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες της Παιδείας.
Συγχρόνως όμως, να υπηρετεί ένα σχολείο που υπακούει και προσαρμόζεται στους νόμους της αγοράς ( με ό,τι αυτό συνεπάγεται: υπάκοοι πολίτες κλπ).
   Να εκτίθεται το αποτέλεσμα του διδακτικού του έργου στην κοινωνία και στην πολιτεία όταν αυτό υφίσταται μέσα σε ένα πλαίσιο όπου οι κοινωνικές, μορφωτικές οικονομικές και ταξικές αφετηρίες των μαθητών είναι διαφοροποιημένες και είναι κυρίαρχα καθοριστικές για τις επιδόσεις των μαθητών.

   Δύσκολο πράγματι να είναι κάποιος δάσκαλος, ΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ!

     Υποκλίνομαι σε αυτόν τον δάσκαλο και ελπίζω σε αυτόν για την διάπλαση των Ελληνοπαίδων, μέσα σε έναν κόσμο ...παγκοσμιοποιημένο. Για να συνεχιστεί η ιστορία και η παράδοση.